Vremenske zanimivosti v Smrjenah

DESET NAJBOLJ SUŠNIH MESECEV

Padavine [mm]
1Dec 20150.0
2Dec 20160.0
3Apr 20072.0
4Nov 20117.0
5Mar 201210.2
6Feb 201117.6
7Feb 201222.2
8Jan 201227.6
9Jul 201329.0
10Dec 201832.2