Vremenske zanimivosti v Smrjenah

DESET NAJBOLJ SUŠNIH MESECEV

Padavine [mm]
1Dec 20150.0
2Dec 20160.0
3Apr 20072.0
4Nov 20117.0
5Jan 20207.8
6Mar 201210.2
7Feb 201117.6
8Apr 202020.2
9Feb 201222.2
10Jan 202225.0