Vremenske zanimivosti v Smrjenah

DESET NAJBOLJ NAMOČENIH MESECEV

Padavine [mm]
1SEP 2010373.0
2SEP 2017366.8
3SEP 2022357.0
4MAR 2008305.0
5OKT 2020233.6
6SEP 2007232.0
7SEP 2014230.8
8MAJ 2021226.8
9FEB 2014215.8
10NOV 2017209.2