Vremenske zanimivosti v Smrjenah

DESET NAJBOLJ NAMOČENIH MESECEV

Padavine [mm]
1SEP 2010373.0
2SEP 2017366.8
3MAR 2008305.0
4SEP 2007232.0
5SEP 2014230.8
6FEB 2014215.8
7NOV 2017209.2
8OKT 2012206.6
9NOV 2014206.4
10DEC 2008206.0