Vremenske zanimivosti v Smrjenah

DESET NAJNIŽJIH POVPREČNIH DNEVNIH TEMPERATUR (NAJHLADNEJŠIH DNI)

Temperatura [°C]
111.1.2009-11.5
220.12.2009-11.2
36.2.2012-11.1
45.2.2012-11.1
512.1.2009-10.7
64.2.2012-10.5
728.2.2018-10.4
811.1.2017-10.4
93.2.2012-10.4
1026.2.2018-10.1
1111.2.2012-10.1