Povratne dobe ekstremnih padavinskih dogodkov

Povratna dobra ekstremnih padavinskih dogodkov je izračunana po Gumbelovi metodi na podlagi
5-minutnih meritev padavin v obdobju 2010-2021.

Količina padavin je izražena v mm oz. l/m2.