Dnevni podatki zadnjih 30 dni glede na povprečja in percentile (2007-2022)

Na tej strani je prikazana analiza vremena za preteklih 30 dni glede na meritve v istem obdobju
v preteklosti.

Vsi podatki so DNEVNI:
Dnevna temperatura je povprečna temperatura za dani dan.
Dnevne padavine so vsota padavin za dani dan.
Dnevna snežna odeja je povprečje jutranje in večerne meritve snežne odeje na dani dan.

Analiza preteklih meritev:
- POVPREČJE: povprečna vrednost vseh meritev na dani dan v obdobju 2007-2022.
- 25. PERCENTIL: pod to vrednostjo se nahaja 25 % vrednosti vseh meritev na dani dan
v obdobju 2007-2022.
- 75. PERCENTIL: pod to vrednostjo se nahaja 75 % vrednosti vseh meritev na dani dan
v obdobju 2007-2022.
- Med 25. in 75. percentilom se nahaja polovica vseh meritev v obdobju 2007-2022.
- MINIMALNA: je minimalna izmerjena vrednost na dani dan v obdobju 2007-2022.
- MAKSIMALNA: je maksimalna izmerjena vrednost na dani dan v obdobju 2007-2022.