Vodna bilanca v vegetacijski dobi za zadnjih 30 dni

VEGETACIJSKA DOBA je obdobje od 1.4. do 30.9. vsako leto.

VODNA BILANCA na dani datum je skupna količina padavin minus skupna evapotranspiracija
od začetka vegetacijske dobe do danega datuma.RASTLINE SO V FAZI MIROVANJA.


Podatki veljajo do vključno: 30.9.2019
Padavine
[mm]
Evapotr.
[mm]
Vodna bilanca
[mm]
Pretekli dan 0.0 2.5 -2.5
Pretekli teden 17.6 11.3 6.3
Pretekli mesec 122.0 62.3 59.7
Vegetacijska doba 930.4 666.3 264.1

Vodna bilanca vegetacijske dobe je POZITIVNA.

graf_vodna_bilanca