Vodna bilanca v vegetacijski dobi za zadnjih 30 dni

VEGETACIJSKA DOBA je obdobje od 1.4. do 30.9. vsako leto.

VODNA BILANCA na dani datum je skupna količina padavin minus skupna evapotranspiracija
od začetka vegetacijske dobe do danega datuma.POTEKA VEGETACIJSKA DOBA.
130. dan


Podatki veljajo do vključno: 7.8.2020
Padavine
[mm]
Evapotr.
[mm]
Vodna bilanca
[mm]
Pretekli dan 0.0 4.3 -4.3
Pretekli teden 50.4 17.5 32.9
Pretekli mesec 141.4 107.4 34.0
Vegetacijska doba 521.4 442.7 78.7

Vodna bilanca vegetacijske dobe je POZITIVNA.

graf_vodna_bilanca