Temperaturni pragovi in vegetacijska doba

LETOS IZBOR LETA POVPREČJE

VEGETACIJSKO OBDOBJE je obdobje med spomladanskim in jesenskim temperaturnim pragom.

Spomladanski temperaturni prag je prvi dan vsaj 6-dnevnega obdobja v spomladanskem času, ko je povprečna dnevna temperatura neprekinjeno enaka ali večja od dane temperature.
Jesenski temperaturni prag je prvi dan vsaj 6-dnevnega obdobja v jesenskem času, ko je povprečna dnevna temperatura neprekinjeno nižja od dane temperature.

Letos: 2020

Temperatura praga
5 °C 8 °C 10 °C
dan datum dan datum dan datum
pomlad 45 14.2. 95 4.4. 96 5.4.
jesen --- --- --- --- --- ---
dolžina obd. --- --- ---