Temperaturne vsote

Efektivna temperatura je razlika med povprečno dnevno temperaturo zraka in danim temperaturnim pragom, če je povprečna dnevna temperatura zraka višja od temperature praga.

LETOS IZBOR MESEC/LETO POVPREČJE

Povprečje (2007-2019)

Temperatura praga
0 °C 5 °C 8 °C 10 °C
Jan 15 0 0 0
Feb 35 0 0 0
Mar 184 37 4 0
Apr 335 185 95 38
Maj 453 298 205 143
Jun 561 411 321 261
Jul 642 487 394 332
Avg 616 461 368 306
Sep 446 296 206 146
Okt 313 158 66 18
Nov 173 40 5 0
Dec 37 0 0 0
LETO 3808 2371 1663 1242