Temperaturne vsote

Efektivna temperatura je razlika med povprečno dnevno temperaturo zraka in danim temperaturnim pragom, če je povprečna dnevna temperatura zraka višja od temperature praga.

LETOS IZBOR MESEC/LETO POVPREČJE

Letos: 1.1.2020 do 25.9.2020

Temperatura praga
0 °C 5 °C 8 °C 10 °C
3423 2235 1636 1275

Ta mesec: 1.9.2020 do 25.9.2020

Temperatura praga
0 °C 5 °C 8 °C 10 °C
442 317 242 192