Temperaturne vsote

Aktivna temperatura je razlika med povprečno dnevno temperaturo zraka in 0°C, če je povprečna dnevna temperatura zraka višja od temperature praga.

LETOS IZBOR MESEC/LETO POVPREČJE

Letos: 1.1.2020 do 7.8.2020

Temperatura praga
5 °C 8 °C 10 °C
2339 2155 2044

Ta mesec: 1.8.2020 do 7.8.2020

Temperatura praga
5 °C 8 °C 10 °C
139 139 139