Temperaturne vsote

Aktivna temperatura je razlika med povprečno dnevno temperaturo zraka in 0°C, če je povprečna dnevna temperatura zraka višja od temperature praga.

LETOS IZBOR MESEC/LETO POVPREČJE

Letos: 1.1.2020 do 22.1.2020

Temperatura praga
5 °C 8 °C 10 °C
6 0 0

Ta mesec: 1.1.2020 do 22.1.2020

Temperatura praga
5 °C 8 °C 10 °C
6 0 0